Harita Sıralama

buz kartal

buz kartal
Puan:23.031
Sıra:895
Yenilen rakipler: 44.385 (1297.)
Klan: R$PAWN


Köyler (4) Koordinatlar Puan
|| PRORESPAWN ||
559|541 8.337
|| PRORESPAWN ||
558|542 3.436
|| PRORESPAWN ||
563|547 10.238
|| PRORESPAWN ||
609|544 1.020
Profil
Profil resmi
Kişisel metin
ÜLKEN İÇİN YAŞA AŞKIN İÇİN ÖL

KIZIL ELMA

NE İKBAL KAYGISI..!

NE BİR ÇIKAR KAVGASI..

YANLIZ ALLAH RIZASI..

VATAN SEVDASI..

DİYEN KARDEŞLERİMİZİ..

SANA EMANET ALLAHIM...

Nerede karşılıklı Sevgi ve Saygı varsa

Orada itimat ve itaat vardır..

İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır.

Disiplinin olduğu yerde güven, güvenin olduğu yerde başarı vardır ve bu başarı

KAÇINILMAZDIR..SÜLEYMANİYE' DE BAYRAM SABAHI

Artarak gönlümün aydınlığı her sâniyede
Bir mehâbetli sabah oldu Süleymaniye'de
Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati,
Dokuz asrında bütün halkı, bütün memleketi
Yer yer aksettiriyor mâvileşen manzaradan,
Kalkıyor tozlu zaman perdesi her ân aradan.
Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir,
Duyulan gökte kanad, yerde ayak sesleridir.
Bir geliş var!.. Ne mübârek, ne garib âlem bu!..
Hava boydan boya binlerce hayâletle dolu...
Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir;
O seferlerle açılmış nice yerlerdendir.
Bu sükûnette karıştıkca karanlıkla ışık
Yürüyor, durmadan, insan ve hayâlet karışık;
Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya,
Giriyor, birbiri ardınca, ilâhi yapıya.
Allahın mâbedi her bir tarafından doluyor,
Bu saatlerde Süleymâniye târih oluyor.Ordu milletlerin en çok döğüşen, en sarpı
Adamış sevdiği Allah'ına bir böyle yapı.
En güzel mabedi olsun diye en son dinin
Budur öz şekli hayâl ettiği mimârinin.
Görebilsin diye sonsuzluğu her yerden iyi,
Seçmiş İstanbul'un ufkunda bu kudsî tepeyi;
Taşımış harcını gâzileri, serdârıyle,
Taşı yenmiş nice bin işçisi, mimârıyle.
Hür ve engin vatanın hem gece, hem gündüzüne,
Uhrevi bir kapı açmış buradan gökyüzüne,
Tâ ki geçsin ezelî rahmete rûh orduları..Bir neferdir bu zafer mâbedinin mimârı.Ulu mâbed! Seni ancak bu sabâh anlıyorum;
Ben de bir vârisin olmakla bügün mağrûrum;
Bir zaman hendeseden âbide zannettimdi;
Kubben altında bu cumhûra bakarken şimdi,
Senelerden beri rü'yâda görüp özlediğim
Cedlerin mağfiret iklimine girmiş gibiyim.
Dili bir, gönlü bir, imânı bir insan yığını
Görüyor varlığının bir yere toplandığını;
Büyük Allâh'ı anarken bir ağızdan herkes
Nice bin dalgalı Tekbîr oluyor tek bir ses
Yükselen bir nakarâtın büyüyen velvelesi,
Nice tuğlarla karışmış nice bin at yelesi!Gördüm ön safta oturmuş nefer esvaplı biri
Dinliyor vecd ile tekrâr alınan Tekbîr'i
Ne kadar sâf idi siması bu mü'min neferin!
Kimdi? Bânisi mi, mimârı mı ulvî eserin?
Tâ Malazgird ovasından yürüyen Türkoğlu
Bu nefer miydi? Derin gözleri yaşlarla dolu,
Yüzü dünyâda yiğit yüzlerinin en güzeli,
Çok büyük bir işi görmekle yorulmuş belli;
Hem büyük yurdu kuran hem koruyan kudretimiz
Her zaman varlığımız, hem kanımız hem etimiz;
Vatanın hem yaşıyan vârisi hem sâhibi o,
Görünür halka bu günlerde teselli gibi o,
Hem bu toprakta bugün, bizde kalan her yerde,
Hem de çoktan beri kaybettiğimiz yerlerde.Karşı dağlarda tutuşmuş gibi gül bahçeleri,
Koyu bir kırmızılık gökten ayırmakta yeri.
Gökte top sesleri var, belli, derinden derine;
Belki yüzlerce şehir sesleniyor birbirine.
Çok yakından mı bu sesler, çok uzaklardan mı?
Üsküdar'dan mı? Hisar'dan mı? Kavaklar'dan mı?
Bursa'dan, Konya'dan, İzmir'den, uzaktan uzağa,
Çarpıyor birbiri ardınca o dağdan bu dağa;
Şimdi her merhaleden, tâ Beyazıd'dan, Van'dan,
Aynı top sesleri bir bir geliyor her yandan.
Ne kadar duygulu, engin ve mübârek bu seher!
Kadın erkek ve çocuk, gönlü dolanlar, yer yer,
Dinliyor hepsi büyük hâtıralar rüzgârını,
Çaldıran topları ardınca Mohaç toplarını.Gökte top sesleri, bir bir, nerelerden geliyor?
Mutlakâ her biri bir başka zaferden geliyor:
Kosva'dan, Niğbolu'dan, Varna'dan, İstanbul'dan..
Anıyor her biri bir vak'ayı heybetle bu an;
Belgrad'dan mı? Budin, Eğri ve Uyvar'dan mı?
Son hudutlarda yücelmiş sıra dağlardan mı?
Deniz ufkunda bu top sesleri nerden geliyor?
Barbaros, belki, donanmayla seferden geliyor!..
Adalar'dan mı? Tunus'dan mı, Cezâyir'den mi?
Hür ufuklarda donanmış iki yüz pâre gemi
Yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor;
O mübârek gemiler hangi seherden geliyor?Ulu mâbedde karıştım vatanın birliğine.
Çok sükür rabim gördüm, bu saatlerde yine
Yaşıyanlarla berâber bulunan ervâhı.Doludur gönlüm ışıklarla bu bayram sabahı...


Dövüş başarıları
Yağmacı (Altın - Seviye 4)

Diğer köyleri 10.000 kez yağmala.


Hırsız (Gümüş - Seviye 3)

Toplamda 1.000.000 hammadde yağmala.


Kendi kendine saldırı (Gümüş - Seviye 3)

Kendi kendine saldır ve savaşta en az 1.000 birim kaybet.


Savaş Lordu (Bronz - Seviye 2)

25 farklı oyuncuya saldır.


Takviye (Bronz - Seviye 2)

Başka oyuncuları 100 savaşta destekle.


Kahramanca ölüm (Odun - Seviye 1)

Diğer köyleri desteklerken 1.000 birimi kaybet.


Kendi kendini ele geçirmek

Kendini ele geçir, çünkü bu kimin patron olduğunu göstermenin en iyi yolu.


Lider (Odun - Seviye 1)

Toplamda 10.000 düşman birimini yen.


Vandal (Odun - Seviye 1)

Mancınık kullanarak 25 bina seviyesi yık.


 
Sosyal başarılar
Değerli dost (Bronz - Seviye 2)

Toplamda 15 dostluk kur.


Silah arkadaşı (Bronz - Seviye 2)

60 gün boyunca aynı klanın üyesi olarak kal.


 
Büyüme başarıları
Askere Alma Dürtüsü (Bronz - Seviye 2)

5.000 birim topla!


Mimar (Bronz - Seviye 2)

150 binayı inşa et veya yükselt!


Puan kralı (Bronz - Seviye 2)

Sıralamada tırman ve 5.000 puana ulaş.


Tüccar (Bronz - Seviye 2)

Pazarı kullanarak 100 kez hammadde ticareti yap.


Görevlerin Ustası (Odun - Seviye 1)

40 görev tamamla!


Zaman kalmadı (Odun - Seviye 1)

Hemen tamamlayı 15 kere kullan!


 
Diğer başarılar
Yıllar Boyu Hizmet (Altın - Seviye 9)

Klanlar'ı 9 yıl oyna.